Contract 102 /01.10.2007

Durata:18.09.2007-18.09.2010

ABSTRACT

Proiectul urmareste sa rezolve urmatoarele problemele stiintifice si tehnologice, conform obiectivelor Programului 4, si anume:

  • Obtinerea de placute monocristaline orientate din noi materiale piezoelectrice de calitate superioara de tipul Si1-xGexO2  si  A1-x BxPO4 (A = Al, Ga ; B=Fe) cu structura α-cuart prin metoda hidrotermala utilizand temperaturi si presiuni mari, in mediu alcalin si acid.
  • Proiectarea, elaborarea si testarea senzorului piezoelectric performant sensibil la amoniac si amine organice si a  sistemului de monitorizare si control.
  • Eficientizarea si realizarea unui prototip al senzorului piezoelectric sensibil la prezenta amoniacului si a aminelor organice si a sistemului de monitorizare si control pentru industria alimentara.
  • Diseminarea in randul mediului de afaceri a rezultatelor partiale si finale ale proiectului.
  • Obtinerea de rezultate stiintifice de excelenta si extinderea cooperarii internationale in programe si proiecte.

Realizarea lor va avea ca finalitate  dezvoltarea domeniului senzorilor piezoelectrici prin implementarea unui strat monocristalin piezoelectric inovativ  bazat pe noi materialelor monocristaline cu structura α- cuart cu caracteristici superioare clasicului , dar si prin extinderea aplicabilitatii acestora in domeniul caliatatii si securitatii alimentare.
De asemenea, proiectul isi propune sa realizeze si sa dezvolte un parteneriat regional intre institutii de cercetare–dezvoltare de referinta nationala in domeniul sintezei si caracterizarii de materiale, al electronicii si al tehnologiei prelucrarii produselor agroalimentare.
Problematica propusa se incadreaza in directia de cercetare 5. Agricultura, siguranta si securitatea alimentara a Programului 4, dar incearca in acelasi timp sa dezvolte si noi materiale si produse cu inalta valoare adaugata si sa eficientizeze sistemul de sanatate publica prin activitati de preventie si control.